Over een dagvaarding

Lees de veelgestelde vragen aan GGN over een dagvaarding en welke stappen u kunt ondernemen om bijvoorbeeld verweer te voeren wanneer u voor de rechter moet verschijnen.

Delen op:

Over een dagvaarding

Wat moet ik doen als ik een dagvaarding heb ontvangen?

Zojuist is de deurwaarder bij u langs geweest. De deurwaarder heeft een officieel document aan u of een huisgenoot overhandigd, of heeft dat document in een gesloten envelop bij u in de brievenbus gedaan. In dat officiële document heeft de gerechtsdeurwaarder aan u bekend gemaakt dat u opgeroepen wordt voor de rechter te verschijnen. De juridische naam van dat officiële document is “dagvaarding”.

Waarom heeft u een dagvaarding ontvangen?
U heeft meerdere aanmaningen ontvangen van een bedrijf en/of persoon bij wie u schulden heeft. U heeft, ondanks die aanmaningen, niet betaald. Daarop heeft het bedrijf en/of de persoon aan de deurwaarder, GGN, gevraagd de schulden te incasseren. Ook GGN heeft u vervolgens aanmaningen gestuurd. Ook na ontvangst van die aanmaningen heeft u niet betaald.
Het bedrijf en/of persoon bij wie u schulden heeft, heeft daarom nu besloten u voor de rechter te dagen. GGN voert dat besluit uit. GGN wil de rechter vragen om u te veroordelen tot het betalen van uw schulden en de kosten die gemaakt zijn bij de pogingen om die schulden te incasseren. Als de rechter u veroordeelt, kan GGN tot het leggen van beslag overgaan. Enkele voorbeelden van zo’n beslag zijn beslag op uw loon of uitkering, beslag op uw bankrekening(en), beslag op uw woning en beslag op uw auto en/of inboedel.

Wat kunt u nu doen?
1. Als u al betaald heeft kunt u nog proberen de zitting te voorkomen. Het beste kunt u dan contact opnemen met GGN. Het telefoonnummer dat u daarvoor kunt gebruiken staat vermeld op de dagvaarding. Er zal u dan gevraagd worden om betaalbewijzen, zorgt u er dus voor dat u deze bij de hand hebt als u belt!
2. U kunt bij de rechter aangeven dat u het niet eens bent met de schulden. U kiest er dan voor om “verweer te voeren”, zoals dat heet. Hoe u dat moet doen leest u hieronder onder het kopje “U wilt verweer voeren”.
3. GGN adviseert u de vordering te voldoen. Daarmee voorkomt u extra kosten, zoals de kosten die de rechtbank in rekening brengt voor het behandelen van de zaak. De gehele vordering inclusief de kosten van de dagvaarding moet uiterlijk drie dagen voor de zittingsdatum aan de balie betaald worden. Alleen op deze manier kan de zitting op tijd worden ingetrokken.

LET OP 
Uitgangspunt voor GGN is dat u de vordering nu in één keer aan de balie van één van de kantoren van GGN moet voldoen en dat het treffen van een regeling eigenlijk niet meer mogelijk is. Maar als u echt niet in staat bent het gehele bedrag waarvoor u aangemaand bent in één keer te betalen kunt u misschien een betalingsregeling treffen. Wel zal de zitting dan doorgaan, de zitting kan namelijk alleen ingetrokken worden als GGN de betaling van de gehele vordering heeft ontvangen. Er wordt op dat moment een betalingsregeling “onder verband van vonnis” getroffen. Hoe u een betalingsregeling kunt treffen, leest u hier: "Wat (moet ik doen) als ik een betalingsregeling wil treffen?"

Als u wilt weten welke kosten in rekening gebracht kunnen worden leest u hier: "Wat moet ik doen als ik wil weten welke kosten de deurwaarder in rekening mag brengen?"

U wilt verweer voeren
Als u mondeling verweer wilt voeren, dan wordt dat verweer een “mondeling antwoord" genoemd. U moet voor een mondeling antwoord op de door de rechter aangegeven datum en tijd voor de rechter verschijnen.
Ook kunt u iemand schriftelijk machtigen om namens u te verschijnen op de zitting. Uw machtiging moet voorzien zijn van uw handtekening.

LET OP
GGN adviseert u om schriftelijk verweer te voeren. U doet dat door uw verweer in tweevoud tijdens de eerste zitting aan de rechter te overhandigen. Ook kunt u uw verweer in tweevoud sturen naar de griffier van de rechtbank. Het adres kunt u terugvinden in de dagvaarding. Let op dat u in het verweer de namen van de procespartijen en de datum van de zitting vermeldt. Als u schriftelijk verweer voert is er sprake van een vaste procedure. Die procedure bestaat (op hoofdlijnen) uit een aantal stappen:

Stap 1: conclusie van eis
Als u een dagvaarding ontvangt kunt u daarin lezen wat de eisende partij van u vordert. Deze beschrijving van de vordering en het verzoek aan de rechter om u te veroordelen, wordt officieel de “conclusie van eis” genoemd.

Stap 2: conclusie van antwoord
Als u voor de eerste keer voor de rechter verschijnt en voor de eerste keer verweer voert omdat u het niet eens bent met de vordering, dan wordt uw verweer officieel de “conclusie van antwoord” genoemd.

Stap 3: conclusie van repliek
De rechter kan na uw “conclusie van antwoord” bepalen dat de eiser vervolgens op uw verweer reageert. Dit noemen we de “conclusie van repliek”.

Stap 4: conclusie van dupliek
Als de eiser met een “conclusie van repliek” heeft gereageerd, mag ook u nog een keer reageren. Die reactie noemen we de “conclusie van dupliek”.

LET OP
Ook als u niet betaalt, geen verweer voert en niet op de zitting van de rechter verschijnt, zal de rechter een uitspraak doen in uw zaak. Het gevolg is vaak dat de rechter in uw nadeel beslist. U wordt dan veroordeeld tot het betalen van de schuld en het betalen van de kosten die gemaakt zijn bij de pogingen u te laten betalen. Dit wordt een veroordeling bij “verstek” genoemd. “Verstek laten gaan” betekent namelijk dat iemand niet op komt dagen bij de rechter, ondanks dat daartoe een verzoek is uitgebracht door een deurwaarder.

Wat moet ik doen als ik een dagvaarding nooit heb ontvangen?

Als een deurwaarder een dagvaarding uitbrengt, is de deurwaarder verplicht te controleren of uw adres nog klopt. De deurwaarder zal uw adres controleren bij de Basisregistratie Personen. De gemeente registreert immers de gegevens van de inwoners van de gemeente, zoals de geboortedatum, het geslacht en het adres. De gemeente is verplicht om desgevraagd aan deurwaarders de gegevens te verstrekken. Dat is omdat de deurwaarder anders niet zeker is dat officiële documenten op het juiste adres bezorgd worden.

Als u de dagvaarding niet heeft ontvangen, kunt u het beste contact opnemen met GGN. Misschien is het niet ontvangen van de dagvaarding te wijten aan het feit dat u verzuimd heeft om een eventuele adreswijziging door te geven aan de gemeente. Desgewenst kan GGN u alsnog een exemplaar van de dagvaarding verstrekken. Mocht er inmiddels naar aanleiding van de dagvaarding door de rechter vonnis zijn gewezen (dat zal dan normaal gesproken een vonnis bij verstek zijn), dan kan GGN u ook informeren over de mogelijkheden om in verzet te gaan tegen deze uitspraak.

Staat uw vraag er niet bij?

Heeft u nog vragen en staat uw vraag niet in onze lijst? Neem dan contact op met GGN. Of bekijk op de website onze uitgebreide begrippenlijst met juridische termen en maatregelen. Hier geven we tekst en uitleg over de meest gebruikte uitdrukkingen op het gebied van creditmanagement.