Over een aanmaning

Lees de veelgestelde vragen aan GGN over een aanmaning. Bijvoorbeeld hoe u een vordering kunt betalen en welke stappen u kunt nemen om verweer te voeren als u het niet eens bent met de factuur.

Delen op:

Over een aanmaning

Wat moet ik doen als ik een aanmaning / sommatie heb ontvangen?

U heeft een aanmaning ontvangen. Deze aanmaning is naar u gestuurd door GGN namens een opdrachtgever van GGN. Deze opdrachtgever heeft eerder geprobeerd één of meerdere vorderingen bij u te incasseren en dat is niet gelukt. Om die reden heeft deze opdrachtgever aan GGN verzocht om de vordering(en) te incasseren. Om welke opdrachtgever het gaat kunt u lezen in de aanmaning die u ontvangen heeft. In de aanmaning staat ook het bedrag dat u nog verschuldigd bent en wanneer u uiterlijk betaald moet hebben.

GGN adviseert u het bedrag waarvoor u aangemaand bent meteen te betalen. Hoe dat moet leest u hier: "Wat (moet ik doen) als ik wil betalen?"

LET OP  
Als GGN niets van u hoort zal GGN andere manieren zoeken om te zorgen dat de vordering betaald wordt. GGN zal dan bijvoorbeeld de vordering aan de rechter voorleggen met het verzoek u te veroordelen tot het betalen van de vordering en de kosten. Het nemen van zo’n stap betekent dat GGN extra kosten moet maken en dat de rechtbank kosten in rekening brengt voor het in behandeling nemen van de zaak. Die kosten zal GGN op u verhalen. Door direct te betalen kunt u voorkomen dat u geconfronteerd wordt met extra kosten. Om welke kosten het gaat kunt u hier lezen: "Wat moet ik doen als ik wil weten welke kosten de deurwaarder in rekening mag brengen?"

Uitgangspunt voor GGN is dat u de vordering in één keer moet voldoen en dat het treffen van regelingen eigenlijk niet meer mogelijk is. Maar:

• Als u echt niet in staat bent het gehele bedrag waarvoor u aangemaand bent in één keer te betalen kunt u misschien een betalingsregeling treffen. Hoe dat moet leest u hier: "Wat (moet ik doen) als ik een betalingsregeling wil treffen?"

• Als u het niet eens bent met de vordering kunt u dat onderbouwd aan GGN laten weten. Hoe dat moet leest u hier: "Wat (moet ik doen) als ik het niet eens ben met de vordering?"

Als u echt niet in staat bent het bedrag waarvoor u aangemaand bent te betalen raden wij u aan hulp te zoeken. Bijvoorbeeld door te kijken of u in aanmerking komt voor schuldsanering. Hoe dat kan leest u hier: "Wat (moet ik doen) als ik echt niet kan betalen?"

LET OP
GGN stopt niet eerder met het incasseren van de vordering(en) dan dat schuldsanering daadwerkelijk van start is gegaan.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de vordering?

GGN heeft een of meer vorderingen op u in behandeling. Als u het niet eens bent met een vordering, dan kunt u in sommige gevallen in verweer gaan. Hieronder kunt u per situatie lezen of u in verweer kunt gaan en hoe u dit dan kunt doen.

Situatie 1:
U heeft een sommatie of aanmaning ontvangen en u bent het niet eens met de vordering.

In dit geval dient u schriftelijk uw verweer in te dienen. Dit kunt u doen:
• per post. Het correspondentieadres vindt u op de correspondentie die GGN heeft gestuurd naar u of op www.ggn.nl;
• per e-mail. Het juiste e-mailadres vindt u op de correspondentie die GGN heeft gestuurd naar u of op www.ggn.nl;
• via www.ggn.nl/mijnincasso. Hiervoor heeft u een wachtwoord nodig. Dit wachtwoord kunt u op www.ggn.nl/mijnincasso aanvragen.
Als u al betaald heeft, moet u uw betaalbewijs opsturen naar GGN. Dit kan per post of per e-mail.

Situatie 2:
U heeft een dagvaarding ontvangen, de zitting moet nog plaatsvinden en u bent het niet eens met de vordering.

In dit geval kunt u twee dingen doen:
• U kunt mondeling uw verweer doen tijdens de zitting op de Rechtbank.
• U kunt schriftelijk verweer indienen bij de Rechtbank.
U kunt hier meer over lezen in: "Wat (moet ik doen) als ik een dagvaarding heb ontvangen?" onder het kopje “U wilt verweer voeren”.

Situatie 3:
U heeft een dagvaarding ontvangen, de zitting heeft plaatsgevonden en u bent op de zitting verschenen:

Als u wel op de zitting bent verschenen en de rechter heeft geoordeeld over de vordering die GGN op u heeft, dan kan het zo zijn dat u het hier niet mee eens bent. In dit geval zijn er twee mogelijkheden:
• Als de vordering lager is dan € 1750,00 (exclusief proceskosten), dan is het vonnis bindend. Er is geen mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan. U zult de vordering moeten betalen. Als u dit niet in één keer kunt betalen, is het vaak mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Meer hierover leest u in: "Wat moet ik doen als ik een betalingsregeling wil treffen?"
• Als de vordering hoger is dan € 1750,00 (exclusief proceskosten), dan moet u binnen drie maanden na de datum van het vonnis hoger beroep instellen door middel van een “hoger beroep dagvaarding”. U kunt hiervoor terecht bij het Juridisch Loket bij u in de buurt.

Situatie 4:
U heeft een dagvaarding ontvangen, de zitting heeft plaatsgevonden en u bent NIET op de zitting verschenen:

Als u NIET op de zitting bent verschenen, dan heeft de rechter toch een uitspraak gedaan in uw zaak. Dit wordt een “verstekvonnis” genoemd. “Verstek laten gaan” betekent namelijk dat iemand niet op komt dagen bij de rechter, ondanks dat daartoe een verzoek is uitgebracht door een deurwaarder. U kunt hiertegen in verzet gaan. Dit kan door middel van een “verzetdagvaarding”. De termijn om in verzet te gaan tegen het vonnis is in principe 28 dagen vanaf het moment dat u kennisneemt van het vonnis. Er zijn echter situaties waarbij de termijn om in verzet te gaan op een ander moment gaat lopen. U kunt voor het in verzet gaan terecht bij het Juridisch Loket bij u in de buurt. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met een advocaat.

Let op!
Zodra een termijn voor verzet of beroep is verstreken, wordt het vonnis bindend. U kunt dan niets meer doen tegen het vonnis. U moet dan de vordering en de gemaakte proceskosten betalen. Als u dit niet in één keer kunt betalen, kunt u wellicht een betalingsregeling treffen. Hoe u dit kunt doen, leest u in: "Wat moet ik doen als ik een betalingsregeling wil treffen?"

Wat moet ik doen als ik een aanmaning / sommatie heb ontvangen voor een persoon die hier niet (meer) woont?

U heeft een aanmaning van GGN ontvangen die niet voor u bestemd is. Dat is vervelend, maar GGN kan dat niet altijd voorkomen. GGN is namelijk alleen zeker dat een adres klopt, als GGN dat adres gecontroleerd heeft bij de Basisregistratie Personen (BRP). Maar GGN mag alleen de Basisregistratie Personen raadplegen als GGN een ambtshandeling uit gaat voeren. Het versturen van een aanmaning is geen ambtshandeling en dus mag GGN de Basisregistratie Personen niet raadplegen. En dus kan het zijn dat het adres niet klopt. Het beste kunt u de envelop terugsturen onder vermelding van “retour afzender, persoon woont hier niet” op de envelop. GGN zal dan het nieuwe adres van de betreffende persoon proberen te achterhalen.

Namens wie stuurt GGN de sommatie?

GGN werkt voor een groot aantal opdrachtgevers. In de brief die u van ons hebt ontvangen, staat duidelijk vermeld namens welke schuldeiser de sommatie verstuurd is

Wat doet GGN?

GGN verzorgt minnelijke incasso (ook wel buitengerechtelijke incasso genoemd) en gerechtelijke incasso voor haar klanten. Het minnelijke traject wil zeggen dat een bedrijf een onbetaalde rekening uit handen geeft aan een incasso-organisatie. Bijvoorbeeld aan een incassobureau of gerechtsdeurwaarder.

Deze incasso-organisatie heeft tot doel om met een schriftelijke sommatie (ook wel aanmaning genoemd) of door telefonisch contact het bedrag, verhoogd met de incassokosten, te incasseren.

Als dit niet lukt dan kan het bedrijf beslissen een gerechtelijk traject te starten. Dit kan alleen met behulp van de gerechtsdeurwaarder. De debiteur (degene die de rekening niet heeft betaald) ontvangt dan een dagvaarding (ook wel exploot genoemd).

Deze akte wordt op verzoek van de eiser (het bedrijf dat het geld tegoed heeft) door een gerechtsdeurwaarder uitgereikt aan de gedaagde partij (de debiteur). In de dagvaarding staat o.a. de volgende informatie:
• De namen van partijen (eiser en gedaagde)
• De tijd en plaats van de terechtzitting
• De uiteindelijke eis (het openstaande bedrag) van de eisende partij
• De eventuele verweren van de gedaagde

Staat uw vraag er niet bij?

Heeft u nog vragen en staat uw vraag niet in onze lijst? Neem dan contact op met GGN. Of bekijk op de website onze uitgebreide begrippenlijst met juridische termen en maatregelen. Hier geven we tekst en uitleg over de meest gebruikte uitdrukkingen op het gebied van creditmanagement.