Over de beslagvrije voet

Lees de veelgestelde vragen aan GGN over de beslagvrije voet van herberkening met terugwerkende kracht tot welke inkomensgegevens u verplicht bent aan te leveren.

Delen op:

Over de beslagvrije voet

GGN heeft mijn beslagvrije voet te laag vastgesteld. Hoe kan ik zorgen dat dat wordt gecorrigeerd?

Het kan zijn dat de beslagvrije voet door ons te laag werd vastgesteld. Dat komt dan omdat wij niet over alle benodigde informatie beschikten op het moment dat wij de beslagvrije voet vaststelden. U kunt ons bellen en verzoeken om een formulier voor het herberekenen van de beslagvrije voet. Als wij die gegevens hebben ontvangen, zullen wij de beslagvrije voet herberekenen. Neem contact op met GGN.

Waarom heeft GGN mij nooit gevraagd de benodigde gegevens toe te sturen?

Wij hebben u, bij de overhandiging van het vonnis of het dwangbevel, schriftelijk gevraagd de gegevens aan te leveren voor het berekenen van de beslagvrije voet. Ook bij de overhandiging van een kopie van het loonbeslag hebben wij om die informatie gevraagd. Het kan zijn dat u dat over het hoofd heeft gezien, maar het is niet te laat om die gegevens alsnog naar ons te versturen.

Wordt de beslagvrije voet met terugwerkende kracht herberekend?

Ja. De beslagvrije voet wordt door ons met terugwerkende kracht herberekend tot het moment waarop de nieuw aangeleverde gegevens betrekking hebben.

Wordt het teveel ingehouden geld teruggestort?

Ja. Maar niet langer terug dan een jaar. Een langere periode werd door de Rechtbank Leeuwarden en de Kamer voor Gerechtsdeurwaarder als onredelijk geacht. Ook moet het geld nog bij GGN beschikbaar zijn. Als het dossier al gesloten is en/of het geld al doorbetaald is aan de opdrachtgever, dan zal terugstorten in de regel niet meer mogelijk zijn.

Ik heb nog nooit een deurwaarder van GGN aan de deur gehad. Waarom wist ik hier niets van?

Elk stuk dat u van ons heeft ontvangen in deze zaak, de dagvaarding, de zogenaamde betekening (dat is een schriftelijk stuk) van het vonnis of het dwangbevel en (over)betekening van het loonbeslag, is door één van onze deurwaarders aan u persoonlijk overhandigd. Als u niemand heeft gesproken, dan heeft de deurwaarder u telkens niet aangetroffen en het betreffende stuk in de brievenbus achtergelaten. Dat mag volgens de wet.

GGN heeft beslag gelegd op mijn huurtoeslag. Volgens de Nationale Ombudsman mag dat alleen met inachtneming van de beslagvrije voet. Waarom doen jullie dat dan niet?

De beslagvrije voet geldt voor uw inkomsten, uw loon uit werk bijvoorbeeld. De beslagvrije voet geldt niet voor de huurtoeslag. De huurtoeslag kan alleen maar in beslag worden genomen op verzoek van uw verhuurder (dus niet door andere schuldeisers) en dat hebben wij gedaan. Het gevolg van dit beslag is wel dat de beslagvrije voet die geldt bij een beslag dat op uw inkomen niet meer kan worden verlaagd met de huurtoeslag. Overigens kunt u ons verzoeken de beslagvrije voet van toepassing te verklaren op deze toeslag. Wij zullen dat verzoek in behandeling nemen en daarbij de rechtspraak rondom dit onderwerp volgen. Als het verzoek goed onderbouwd is dan volgt toepassing van de beslagvrije voet.

Jullie hebben beslag gelegd op mijn zorgtoeslag. Volgens de Nationale Ombudsman mag dat alleen met inachtneming van de beslagvrije voet. Waarom doen jullie dat dan niet?

De beslagvrije voet geldt voor uw reguliere inkomsten, uw loon uit werk bijvoorbeeld. De beslagvrije voet geldt niet voor de zorgtoeslag. De zorgtoeslag kan alleen maar in beslag worden genomen door uw zorgverzekeraar (dus niet door andere schuldeisers) en dat hebben wij gedaan. Gevolg van dit beslag is wel dat de beslagvrije voet die geldt bij een beslag op uw inkomen niet meer kan worden verlaagd met de zorgtoeslag. Overigens kunt u ons verzoeken de beslagvrije voet van toepassing te verklaren op deze toeslag. Wij zullen dat verzoek in behandeling nemen en daarbij de rechtspraak rondom dit onderwerp volgen. Als het verzoek goed onderbouwd is dan volgt toepassing van de beslagvrije voet.

Voor welke inkomsten geldt de beslagvrije voet?
  • Loon;
  • Inkomstenbelasting begrepen in een voorlopige teruggave;
  • Uitkeringen op grond van sociale zekerheidwetten, m.u.v. kinderbijslag;
  • Pensioen en lijfrente;
  • Uitkeringen uit levens-, invaliditeits-, ongevallen- of ziekengeldverzekeringen;
  • Uitkeringen tot levensonderhoud (alimentatie) of tot vergoeding van schade door het derven van levensonderhoud;
  • Uitkeringen of buitengewone pensioenen op grond van een wettelijke regeling door oorlogsgetroffenen of voor degene die hun vervangende dienstplicht vervullen;
  • Bezoldiging als bedoeld in artikel 115 van de Ambtenarenwet.
Hoe hoog is mijn beslagvrije voet?

Dat hangt af van uw persoonlijke gezinssituatie. U kunt zich voorstellen dat het bedrag dat beschikbaar moet blijven voor een gezin hoger is dan dat voor een alleenstaande. Wij raden u aan uw beslagvrije voet zelf te berekenen op de website van onze beroepsorganisatie KBvG. Vanaf deze pagina wordt u naar de rekenmodule geleid.

   
Wat is het bedrag dat GGN heeft berekend als mijn beslagvrije voet?

U kunt de hoogte van de vastgestelde beslagvrije voet eenvoudig terugvinden in het stuk dat aan u werd overhandigd tezamen met een kopie van het loonbeslag. Als u dat stuk niet meer heeft of niet bij de hand heeft, neem dan contact op met GGN. Zorg dat u uw dossiernummer bij de hand heeft.

Ik woon in het buitenland, er werd beslag gelegd op mijn uitkering en de beslagvrije voet werd op € 0,00 gezet. Mag dat zomaar?

Ja, dat mag, maar u kunt de rechter verzoeken om de beslagvrije voet van toepassing te verklaren op deze uitkering. Wij realiseren ons dat zo’n procedure lastig te voeren is vanuit het buitenland. Bovendien is een dergelijke procedure kostbaar. U kunt ons bellen en verzoeken om een formulier voor het herberekenen van de beslagvrije voet. Als wij die gegevens hebben ontvangen, zullen wij de beslagvrije voet herberekenen met inachtneming van huidige rechtspraak op dit onderwerp. Wij zullen in ieder geval rekening houden met de kosten van levensonderhoud in het land waar u verblijft.

Ben ik ook verplicht de inkomensgegevens van mijn echtgeno(o)t(e) aan te leveren?

Ja, u bent wettelijk verplicht deze gegevens aan te leveren op het moment dat de deurwaarder het vonnis of het dwangbevel tegen u ten uitvoer kan leggen, dat betekent feitelijk vanaf het moment dat het vonnis of het dwangbevel aan u werd overhandigd. Als u deze gegevens niet aanlevert dan kan de beslagvrije voet gehalveerd worden. Het aanleveren van deze gegevens is dus zeer belangrijk. U kunt die gegevens ook later nog aanleveren en dan zal voor een herberekening van de beslagvrije voet worden gezorgd.

Ik heb GGN gevraagd om mijn beslagvrije voet opnieuw te berekenen maar ik krijg geen reactie. Ik wil een klacht indienen. Waar kan ik dat doen?

Wij hebben een intern klachtenprotocol en u kunt uw klacht rechtstreeks bij ons indienen. U krijgt binnen vier dagen een bevestiging van de ontvangst van uw klacht en wij streven ernaar uw klacht binnen tien dagen te hebben afgehandeld. Meer informatie over de GGN klachtenprocedure. Ook kunt u een klacht indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders, de tuchtrechter van de gerechtsdeurwaarders. Het adres is:
Rechtbank Amsterdam
Kamer voor Gerechtsdeurwaarders
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam

Staat uw vraag er niet bij?

Heeft u nog vragen en staat uw vraag niet in onze lijst? Neem dan contact op met GGN. Of bekijk op de website onze uitgebreide begrippenlijst met juridische termen en maatregelen. Hier geven we tekst en uitleg over de meest gebruikte uitdrukkingen op het gebied van creditmanagement.