Over betalen

Lees de veelgestelde vragen aan GGN over betalen. Bijvoorbeeld hoe u een betalingsregeling kunt treffen of welke stappen u kunt ondernemen als u niet kunt betalen.

Delen op:

Over betalen

Wat moet ik doen als ik wil betalen?

GGN heeft een vordering op u. U wilt deze vordering betalen aan GGN. Er zijn drie manieren om dit te doen:

1. U kunt betalen aan de balie van één van de kantoren van GGN. Ook kan iemand anders namens u een betaling aan de balie komen doen. Aan de linkerzijde van onze correspondentie staan de adressen van de kantoren waar uw dossier in behandeling is. Voor een kantoor bij u in de buurt, kunt u kijken op www.ggn.nl. Hier vind u de adressen van alle GGN kantoren.

2. U kunt het geld overmaken naar één van de bankrekeningen van GGN, dit kan via uw bank of door middel van internetbankieren. De rekeningnummers van GGN staan vermeld op de correspondentie die u heeft ontvangen van GGN. Let erop dat u altijd de juiste dossiernummers vermeldt als betalingskenmerk. Alleen op deze manier kan GGN uw betaling verwerken.

3. Op www.ggn.nl/mijnincasso kunt u via Ideal betalingen doen aan GGN. Hiervoor heeft u een wachtwoord nodig. Dit wachtwoord kunt u op www.ggn.nl/mijnincasso aanvragen.

Let op: De betalingen zult u altijd zelf moeten verrichten. GGN incasseert niet automatisch en stuurt geen acceptgiro’s toe.

Wat moet ik doen als ik echt niet kan betalen?

U heeft een brief van GGN ontvangen, omdat GGN een vordering heeft op u. Als u het bedrag dat op de brief staat vermeld, niet in één keer kunt betalen, kunt u wellicht een betalingsregeling treffen. Hoe u een betalingsregeling kunt treffen, leest u onder "Wat (moet ik doen) als ik een betalingsregeling wil treffen?

Als u echt niet in staat bent de vordering te betalen, dan raadt GGN u aan om contact op te nemen met de schuldhulpverlening van uw gemeente. De schuldhulpverlening zal uw schulden op een rij zetten en u helpen uw schulden af te betalen. Houd hiermee rekening met de wachtlijsten die verschillende gemeentes hanteren. U krijgt door het aanmelden bij de schuldhulpverlening geen uitstel. Ook schort het aanmelden bij de schuldhulpverlening een eventueel gelegd beslag niet op. GGN mag doorgaan met de zaak als de opdrachtgever dat wenst. Het is raadzaam om contact op te nemen met GGN, om GGN op de hoogte te stellen van het feit dat u schuldhulpverlening heeft ingeschakeld.

Bekijk ook eens de website "Zelf je schulden regelen" van het Nibud en de NVVK.

LET OP
GGN stopt niet eerder met het incasseren van de vordering(en) dan dat schuldsanering daadwerkelijk van start is gegaan. Ook blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor uw schulden.

Wat moet ik doen als ik een betalingsregeling wil treffen?

U heeft één of meerdere schulden bij GGN die u moet betalen. Als u deze vordering(en) niet in één keer kunt betalen, is het in veel gevallen mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Hiervoor dient u contact op te nemen met GGN. Dit is op meerdere manieren mogelijk:

1. U kunt telefonisch een betalingsregeling treffen. Het telefoonnummer van GGN vindt u op de correspondentie die u heeft ontvangen van GGN of op www.ggn.nl. GGN zal per dossier bekijken of het treffen van een betalingsregeling mogelijk is en hoe hoog de aflossing per maand minimaal moet zijn. Als direct telefonisch een betalingsregeling getroffen kan worden, zal GGN deze schriftelijk aan u bevestigen. Als het niet mogelijk is om direct tot een passende betalingsregeling te komen, zal GGN u een ‘formulier inkomsten en uitgaven’ sturen. Dit formulier dient u binnen de door GGN aan te geven termijn teruggestuurd te hebben, voorzien van bewijzen van uw inkomen en uitgaven. GGN zal dan, op basis van het door u ingevulde formulier en uw betalingsvoorstel, een passende betalingsregeling treffen.

2. Op www.ggn.nl/mijnincasso kunt u een betalingsvoorstel doen. Hiervoor heeft u een wachtwoord nodig. Dit wachtwoord kunt u op www.ggn.nl/mijnincasso aanvragen. GGN zal uw voorstel vervolgens in behandeling nemen en hierop schriftelijk reageren

3. U kunt GGN ook een e-mail of een brief sturen met uw verzoek tot een betalingsregeling. Het e-mailadres en het correspondentieadres staan vermeld op de correspondentie die GGN naar u heeft gestuurd. Voeg bij uw betalingsvoorstel zoveel mogelijk bewijzen van uw inkomen en uitgaven bij. GGN zal uw e-mail of brief vervolgens in behandeling nemen en hierop schriftelijk reageren. Wij raden u aan om altijd, ook in afwachting van een reactie van GGN, alvast betalingen aan GGN te verrichten.

Let op: Als u de betalingsregeling één keer niet bent nagekomen, zal de regeling komen te vervallen en zal GGN de vordering op een andere manier proberen te incasseren. Neem, als u een betaling later gaat doen dan afgesproken, altijd contact op met GGN!

Wat moet ik doen als ik wil weten wat het actuele saldo is van mijn schulden?

U heeft één of meerdere schulden bij GGN en wilt graag weten wat het actuele saldo hiervan is. Neem hiervoor contact op met GGN. Dit kan op de volgende manieren:

• Op www.ggn.nl/mijnincasso kunt u per dossier het saldo bekijken. Hiervoor heeft u een wachtwoord nodig. Dit wachtwoord kunt u op www.ggn.nl/mijnincasso aanvragen.

• U kunt het saldo telefonisch opvragen bij GGN. Het telefoonnummer van GGN vindt u op de correspondentie die u van GGN heeft ontvangen en op www.ggn.nl.

• Ook is het mogelijk om GGN een e-mail of een brief te sturen met uw verzoek tot het actuele saldo. Het e-mailadres en het correspondentieadres van GGN staan vermeld op de correspondentie die GGN naar u heeft gestuurd. Ook is deze informatie te vinden op www.ggn.nl. GGN zal uw e-mail of brief vervolgens in behandeling nemen en hier schriftelijk op reageren.

Wat gebeurt er als ik niet betaal?

Als u niet betaalt, kan GGN namens de schuldeiser naar de rechter stappen. Als u de rechtszaak verliest, moet u alle gemaakte kosten daarvoor betalen. Die kunnen behoorlijk oplopen. Als de rechter beslist dat u moet betalen en u betaalt niet, kunnen we beslag laten leggen op bijvoorbeeld uw bankrekening, loon of goederen.

Ik wil online betalen, maar ik heb geen inloggevens.

Als u een vordering van GGN online wilt betalen, maar (nog) geen inloggevens heeft ontvangen, dan kunt u deze opvragen via MijnIncasso.

Ik wil mijn wachtwoord voor MijnIncasso wijzigen

Een wachtwoord aanvragen voor MijnIncasso gaat via de keuze 'Wachtwoord vergeten/aanvragen' op de website. Uw wachtwoord zelf wijzigen is niet mogelijk via de website. Een verzoek hiertoe kunt u telefonisch doen bij het GGN kantoor waar uw map in behandeling is. GGN creëert dan een nieuw wachtwoord. Deze procedure hanteert GGN ter bescherming van uw privacy, via enkele korte vragen op de website valideren wij dat daadwerkelijk u degene bent die het wachtwoord aanvraagt.

Wanneer ontvangt GGN mijn betaling?

Afhankelijk van de betaalwijze, duurt het gemiddeld één week voordat uw betaling bij GGN is verwerkt. Heeft u twijfels of uw betaling goed ontvangen is? Neem dan gerust na een week contact op.

Waarom krijg ik toch een brief van GGN als ik al betaald heb?

Het kan gebeuren dat uw betaling en onze brief elkaar gekruist hebben. Om te controleren of wij uw betaling op tijd ontvangen hebben, vragen wij u om een betaalbewijs op te sturen. Uw bank kan uw betaling ook gestorneerd* hebben. Dat gebeurt automatisch als er onvoldoende saldo op de rekening stond op het moment dat het bedrag afgeschreven werd. De bank stort het geld dan terug op uw rekening en in dat geval komt de betaling dus niet bij ons aan. Op uw bankafschrift ziet u of uw betaling gestorneerd is.

* Stornering
Als er onvoldoende saldo op uw rekening staat, of door een andere reden gestorneerd is, kan het af te schrijven bedrag niet overgemaakt worden. De bank/giro boekt het bedrag in de meeste gevallen binnen 30 dagen na afschrijving weer terug op de oorspronkelijke rekening. De schuldeiser heeft de betaling dan dus niet ontvangen.

Staat uw vraag er niet bij?

Heeft u nog vragen en staat uw vraag niet in onze lijst? Neem dan contact op met GGN. Of bekijk op de website onze uitgebreide begrippenlijst met juridische termen en maatregelen. Hier geven we tekst en uitleg over de meest gebruikte uitdrukkingen op het gebied van creditmanagement.