Over beslaglegging

Lees de veelgestelde vragen aan GGN over beslaglegging op bijvoorbeeld uw uitkering of bankrekening en welke stappen u vervolgens kunt ondernemen in deze situatie.

Delen op:

Over beslaglegging

Wat moet ik doen als er beslag gelegd is op mijn loon?

Zojuist is de deurwaarder bij u langs geweest. De deurwaarder heeft een officieel document aan u overhandigd, of heeft dat document bij u in de brievenbus gedaan. In dat officiële document heeft de gerechtsdeurwaarder aan u bekend gemaakt dat er beslag is gelegd op uw loon. De juridische naam van dat officiële document is “overbetekening” van een “loonbeslag”.

Waarom is er beslag gelegd op uw loon?

GGN heeft één of meer vorderingen op u in behandeling. Deze vorderingen zijn door de rechter beoordeeld. De rechter heeft vervolgens uitgesproken dat u deze vorderingen dient te betalen. Ook kan het zijn dat er een dwangbevel tegen u is uitgevaardigd. Als een dwangbevel tegen u is uitgevaardigd bent u ook wettelijk verplicht de vorderingen waar het dwangbevel betrekking op heeft te voldoen.

De uitspraak van de rechter, of het uitgevaardigde dwangbevel, brengt met zich mee dat GGN beslag mag leggen. Dat beslag leggen kan bijvoorbeeld gebeuren op uw inkomen, op uw uitkering, op uw bankrekening of op geld dat u (terug-)krijgt van de belasting. In uw geval heeft GGN beslag gelegd op uw loon.

Het deel van het loon waarop beslag is gelegd wordt door uw werkgever niet langer aan u, maar rechtstreeks aan de deurwaarder betaald. Het loon dat door uw werkgever betaald wordt aan de deurwaarder, wordt gebruikt om uw schulden af te lossen.

Hoe is de hoogte van het bedrag waarop beslag ligt bepaald?

Iedere Nederlander moet kunnen voorzien in de kosten van het levensonderhoud. Dat is vastgelegd in de wet. Hoeveel iemand nodig heeft om te kunnen voorzien in het levensonderhoud is door de rijksoverheid vastgesteld. Onder meer op de website van de Belastingdienst kunt u zien om welk bedrag het in uw geval gaat. U gaat daarvoor naar www.belastingdienst.nl en zoekt op “beslagvrije voet”. Het bedrag dat u maandelijks moet ontvangen om in uw levensonderhoud te voorzien, wordt namelijk ook wel de beslagvrije voet” genoemd.

De bedragen die u op de site van de Belastingdienst vindt zijn normbedragen. De beslagvrije voet die u daar kunt vinden, wordt namelijk ook nog beïnvloed door uw persoonlijke omstandigheden. U heeft immers andere inkomsten en uitgaven dan anderen. En daarmee wordt door de deurwaarder rekening gehouden.

Maar let op! Als de deurwaarder uw persoonlijke omstandigheden niet kent, zal de deurwaarder uitgaan van de normbedragen. Bovendien mag de deurwaarder het normbedrag halveren. Dat is het geval als u een partner heeft en de deurwaarder niet weet wat het inkomen van uw partner is.

Wat als meerdere deurwaarders beslag op het loon hebben gelegd

Als meerdere deurwaarders beslag op uw loon hebben gelegd zijn er twee mogelijkheden:

1. De deurwaarders verdelen het deel van het loon waarop beslag ligt naar rato van de hoogte van de vorderingen die zij moeten incasseren

Het kan zijn dat meerdere deurwaarders beslag leggen op uw loon. In dat geval ontvangt de deurwaarder, die als eerste beslag heeft gelegd, van uw werkgever het deel van uw loon waarop beslag is gelegd. Die deurwaarder is er dan verantwoordelijk voor dat de inkomsten waarop beslag is gelegd verdeeld worden tussen alle deurwaarders die beslag gelegd hebben op de inkomsten. Meestal wordt het geld “naar rato” onder de deurwaarders verdeeld. Dat werkt als volgt:

• Stel dat de eerste deurwaarder die beslag heeft gelegd een schuld van 1.000 euro bij u moet incasseren.
• Stel dat er een tweede deurwaarder beslag heeft gelegd op uw loon die een schuld van 2.000 euro bij u moet incasseren.
• Stel dat de werkgever 300 euro per maand afdraagt aan de eerste deurwaarder.
• Dan zal de eerste deurwaarder recht hebben op 100 euro per maand en zal de eerste deurwaarder 200 euro per maand moeten betalen aan de tweede deurwaarder.

2. Eén van de deurwaarders die beslag heeft gelegd heeft voorrang

Sommige schuldeisers hebben voorrang op andere schuldeisers. Een voorbeeld hiervan is de Belastingdienst. Schulden van de Belastingdienst krijgen voorrang op andere schulden. Deze schulden worden daarom ook wel “preferente vorderingen” genoemd. Als meerdere deurwaarders beslag hebben gelegd op uw loon, dan zal de deurwaarder die één of meer “preferente vorderingen” heeft, al het geld dat onder het loonbeslag valt ontvangen. Pas als de preferente vordering(en) zijn voldaan komen de andere deurwaarders aan de beurt.

Wanneer wordt het loonbeslag opgeheven?

Het loonbeslag wordt pas opgeheven als alle schulden waarvoor loonbeslag was gelegd, afbetaald zijn. U kunt dit versnellen door naast het loonbeslag betalingen te doen. Hoe u kunt betalen leest u hier: Wat (moet ik doen) als ik wil betalen?

Welke kosten brengt loonbeslag met zich mee?

De deurwaarder maakt kosten voor het leggen van een loonbeslag en voor het uitvoeren van een loonbeslag. Welke kosten de deurwaarder in rekening mag brengen is wettelijk bepaald. Zie de veelgestelde vragen: Wat (moet ik doen) als ik wil weten welke kosten de deurwaarder in rekening mag brengen?

Wat moet ik doen als er beslag gelegd is op mijn uitkering?

Zojuist is de deurwaarder bij u langs geweest. De deurwaarder heeft een officieel document aan u overhandigd, of heeft dat document bij u in de brievenbus gedaan. In dat officiële document heeft de gerechtsdeurwaarder aan u bekend gemaakt dat er beslag is gelegd op uw uitkering. De juridische naam van dat officiële document is “overbetekening” van een “beslag op inkomsten”.

Waarom is er beslag gelegd op uw uitkering?

GGN heeft één of meer vorderingen op u in behandeling. Deze vorderingen zijn door de rechter beoordeeld. De rechter heeft vervolgens uitgesproken dat u deze vorderingen dient te betalen. Ook kan het zijn dat er een dwangbevel tegen u is uitgevaardigd. Als een dwangbevel tegen u is uitgevaardigd bent u ook wettelijk verplicht de vorderingen waar het dwangbevel betrekking op heeft te voldoen.

De uitspraak van de rechter, of het uitgevaardigde dwangbevel, brengt met zich mee dat GGN beslag mag leggen. Dat beslag leggen kan bijvoorbeeld gebeuren op uw inkomen, op uw uitkering, op uw bankrekening of op geld dat u (terug-)krijgt van de belasting. In uw geval heeft GGN beslag gelegd op uw uitkering.

Het deel van de uitkering waarop beslag is gelegd wordt door uw uitkeringsinstantie niet langer aan u, maar rechtstreeks aan de deurwaarder betaald. Het loon dat door uw uitkeringsinstantie betaald wordt aan de deurwaarder, wordt gebruikt om uw schulden af te lossen.

Hoe is de hoogte van het bedrag waarop beslag ligt bepaald?

Iedere Nederlander moet kunnen voorzien in de kosten van het levensonderhoud. Dat is vastgelegd in de wet. Hoeveel iemand nodig heeft om te kunnen voorzien in het levensonderhoud is door de rijksoverheid vastgesteld. Onder meer op de website van de Belastingdienst kunt u zien om welk bedrag het in uw geval gaat. U gaat daarvoor naar www.belastingdienst.nl en zoekt op “beslagvrije voet”. Het bedrag dat u maandelijks moet ontvangen om in uw levensonderhoud te voorzien, wordt namelijk ook wel de "beslagvrije voet" genoemd.

De bedragen die u op de site van de Belastingdienst vindt zijn normbedragen. De beslagvrije voet die u daar kunt vinden, wordt namelijk ook nog beïnvloedt door uw persoonlijke omstandigheden. U heeft immers andere inkomsten en uitgaven dan anderen. En daarmee wordt door de deurwaarder rekening gehouden.

Maar let op! Als de deurwaarder uw persoonlijke omstandigheden niet kent, zal de deurwaarder uitgaan van de normbedragen. Bovendien mag de deurwaarder het normbedrag halveren. Dat is het geval als u een partner heeft en u de deurwaarder niet desgevraagd heeft opgegeven wat het inkomen van uw partner is.

Als meerdere deurwaarders beslag op de uitkering hebben gelegd

Als meerdere deurwaarders beslag op uw uitkering hebben gelegd zijn er twee mogelijkheden:

1. De deurwaarders verdelen het deel van de uitkering waarop beslag ligt naar rato van de hoogte van de vorderingen die zij moeten incasseren

Het kan zijn dat meerdere deurwaarders beslag leggen op uw uitkering. In dat geval ontvangt de deurwaarder, die als eerste beslag heeft gelegd, van uw uitkeringsinstantie het deel van uw uitkering waarop beslag is gelegd. Die deurwaarder is er dan verantwoordelijk voor dat de inkomsten waarop beslag is gelegd verdeeld worden tussen alle deurwaarders die beslag gelegd hebben op de inkomsten. Meestal wordt het geld “naar rato” onder de deurwaarders verdeeld. Dat werkt als volgt:

• Stel dat de eerste deurwaarder die beslag heeft gelegd een schuld van 1.000 euro bij u moet incasseren.
• Stel dat er een tweede deurwaarder beslag heeft gelegd op uw uitkering die een schuld van 2.000 euro bij u moet incasseren.
• Stel dat de uitkeringsinstantie 300 euro per maand afdraagt aan de eerste deurwaarder.
• Dan zal de eerste deurwaarder recht hebben op 100 euro per maand en zal de eerste deurwaarder 200 euro per maand moeten betalen aan de tweede deurwaarder.

2. Eén van de deurwaarders die beslag heeft gelegd heeft voorrang

Sommige schuldeisers hebben voorrang op andere schuldeisers. Een voorbeeld hiervan is de Belastingdienst. Schulden van de Belastingdienst krijgen voorrang op andere schulden. Deze schulden worden daarom ook wel “preferente vorderingen” genoemd. Als meerdere deurwaarders beslag hebben gelegd op uw uitkering, dan zal de deurwaarder die één of meer “preferente vorderingen” heeft al het geld dat onder het beslag valt ontvangen. Pas als de preferente vordering(en) zijn voldaan komen de andere deurwaarders aan de beurt.

Wanneer wordt het beslag op uw uitkering opgeheven?

Het beslag op uw uitkering wordt pas opgeheven als alle schulden waarvoor beslag was gelegd, afbetaald zijn. U kunt dit versnellen door naast het beslag betalingen te doen. Hoe u kunt betalen leest u hier: Wat (moet ik doen) als ik wil betalen?

Welke kosten brengt beslag op uw uitkering met zich mee?

De deurwaarder maakt kosten voor het leggen van een beslag op uw uitkering en voor het uitvoeren van het beslag op uw uitkering. Welke kosten de deurwaarder in rekening mag brengen is wettelijk bepaald. Zie de veelgestelde vragen: Wat (moet ik doen) als ik wil weten welke kosten de deurwaarder in rekening mag brengen?

Wat moet ik doen als er beslag is gelegd op mijn bankrekening?

Zojuist is de deurwaarder bij u langs geweest. De deurwaarder heeft een officieel document aan u overhandigd, of heeft dat document bij u in de brievenbus gedaan. In dat officiële document heeft de gerechtsdeurwaarder aan u bekend gemaakt dat er beslag is gelegd op uw bankrekening(en).

Waarom is er beslag gelegd op uw bankrekening?

GGN heeft één of meer vorderingen op u in behandeling. Deze vorderingen zijn door de rechter beoordeeld. De rechter heeft vervolgens uitgesproken dat u deze vorderingen dient te betalen. Ook kan het zijn dat er een dwangbevel tegen u is uitgevaardigd. Als een dwangbevel tegen u is uitgevaardigd bent u ook wettelijk verplicht de vorderingen waar het dwangbevel betrekking op heeft te voldoen.

De uitspraak van de rechter, of het uitgevaardigde dwangbevel, brengt met zich mee dat GGN beslag mag leggen. Dat beslagleggen kan bijvoorbeeld gebeuren op uw inkomen, op uw uitkering, op uw bankrekening of op geld dat u (terug-)krijgt van de Belastingdienst. In uw geval heeft GGN beslag gelegd op uw bankrekening(en).

Al het geld dat op uw rekening(en) staat, valt onder het beslag. GGN zal dat geld gebruiken om (een deel) van de vorderingen die u open heeft staan af te betalen. Betalingen die na het beslag op uw rekening binnenkomen, vallen niet onder het beslag!

Uw bankrekening is geblokkeerd, u kunt uw bankrekening tijdelijk niet gebruiken

Een bank zal door de beslaglegging uw rekening(en) blokkeren. De bank is daartoe wettelijk verplicht. U kunt geen geld meer opnemen. De bank zal de deurwaarder na 4 weken moeten informeren over het saldo dat op uw bankrekening stond op het moment dat het bankbeslag werd gelegd. Het is dus mogelijk dat u 4 weken lang geen gebruik van uw bankrekening(en) kunt maken en dat u ook bedragen die na het bankbeslag gestort zijn niet op kunt nemen. U kunt er zelf voor zorgen dat u sneller weer over uw bankrekening kunt beschikken. Hoe u dat doet leest u hieronder.

Hoe kunt u zo snel mogelijk weer over uw bankrekening(en) beschikken?

U heeft twee mogelijkheden om te zorgen dat u zo snel mogelijk weer over uw bankrekening kunt beschikken:

1. U kunt de openstaande vordering volledig voldoen. Dit kan op twee manieren:

• Door contante betaling van de volledige vordering bij één van de vestigingen van GGN, onder vermelding van uw dossiernummer. GGN zal de bank dan verzoeken het beslag op te heffen. Bekijk een overzicht van de vestigingen van GGN. Het is het makkelijkste om te betalen bij één van de vestigingen die vermeld staan op het document dat u ontvangen heeft. Maar u kunt ook op één van de andere kantoren betalen.

• Door overmaken van de volledige vordering via een andere bankrekening. Wellicht heeft u een andere bankrekening of kunt u gebruik maken van de bankrekening van familie, kennissen of vrienden. Het bankrekeningnummer waar u het geld naar moet overmaken staat vermeld op het document dat u ontvangen heeft. Let op dat u het dossiernummer bij de betaling vermeldt!

Als u het geld inderdaad overmaakt via een andere bankrekening, dan moet u GGN vervolgens een betaalbewijs geven. Een afspraak over het toezenden van een betaalbewijs aan GGN kunt u maken door te bellen naar het desbetreffende GGN kantoor. Uiteraard kunt u ook langskomen op één van de kantoren van GGN om het betaalbewijs te overhandigen. Neem eerst contact op voordat u een betaalbewijs aan GGN zendt! Het telefoonnummer waar u het beste naar kunt bellen staat vermeld op het document dat u ontvangen heeft.

2. U kunt de bank verzoeken het geld waarop beslag ligt aan GGN af te dragen.

Een andere manier om te zorgen dat u zo snel mogelijk weer kunt beschikken over uw bankrekening(en) is door uw bank te verzoeken om het geld, dat onder het beslag valt, direct aan GGN af te dragen (als er geld onder het beslag valt). U moet dan OOK uw bank verzoeken om de derdenverklaring die de bank heeft ontvangen, naar ons terug te sturen/faxen. Vaak hebben banken aparte afdelingen die u hiermee kunnen helpen.

Hoe lang duurt het daarna nog voor u weer over uw bankrekening kunt beschikken?

GGN heeft geen invloed op de snelheid waarmee de bank daadwerkelijk het beslag opheft. De bank heeft hiervoor in de regel vier weken de tijd. Het kan daarom nog enige tijd duren voor u de bankrekening(en) weer kunt gebruiken, ook als u de vordering zelf betaald heeft of als u de bank heeft gevraagd het geld dat onder het beslag valt aan GGN af te dragen.

Welke kosten brengt het beslag op uw bankrekening met zich mee?

De deurwaarder maakt kosten voor het leggen van een beslag op uw bankrekening en voor het uitvoeren van een beslag op uw bankrekening. Welke kosten de deurwaarder in rekening mag brengen is wettelijk bepaald. Zie de veelgestelde vragen: Wat (moet ik doen) als ik wil weten welke kosten de deurwaarder in rekening mag brengen?

Wat moet ik doen als mijn minderjarig kind schulden heeft en gedreigd wordt met beslag op mijn goederen?

Als uw minderjarig kind schulden heeft, dan kunt u hier als ouder aansprakelijk voor zijn. GGN mag, op basis van een op uw naam gesteld dwangbevel of een op uw naam gesteld vonnis van de rechter, beslag leggen op uw goederen. Dit kan wellicht voorkomen worden door de vordering te betalen. Kunt u niet in één keer betalen, dan is het wellicht mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Hoe u dit kunt doen, leest u onder "Wat (moet ik doen) als ik een betalingsregeling wil treffen?". Neem altijd contact op met GGN om uw situatie te bespreken.

Wat moet ik doen als mijn auto in beslag is genomen?

Zojuist is de deurwaarder bij u langs geweest. De deurwaarder heeft een officieel document aan u overhandigd, of heeft dat document bij u in de brievenbus gedaan. In dat officiële document heeft de gerechtsdeurwaarder aan u bekend gemaakt dat er beslag is gelegd op uw motorvoertuig en dat deze eventueel tevens in gerechtelijke bewaring is gegeven.

Waarom is er beslag gelegd op uw voertuig?
GGN heeft één of meer vorderingen op u in behandeling. Deze vorderingen zijn door de rechter beoordeeld. De rechter heeft vervolgens uitgesproken dat u deze vorderingen dient te betalen. Ook kan het zijn dat er een dwangbevel tegen u is uitgevaardigd. Als een dwangbevel tegen u is uitgevaardigd bent u ook wettelijk verplicht de vorderingen waar het dwangbevel betrekking op heeft te voldoen.

De uitspraak van de rechter, of het uitgevaardigde dwangbevel, brengt met zich mee dat GGN beslag mag leggen. Dat beslag leggen kan bijvoorbeeld gebeuren op uw roerende zaken. In uw geval heeft GGN beslag gelegd op uw auto dan wel een ander voertuig. Tevens kan het zo zijn dat het voertuig in gerechtelijke bewaring is gegeven. Indien dit het geval is treft u een nog een officieel document aan, hierin staan de gegevens van deze gerechtelijk bewaarder.

De directe gevolgen van het beslag en de eventuele gerechtelijke inbewaringgeving.
Van het moment, zijnde de dag en tijdstip zoals aangegeven in het officiële document, van beslag, is het niet toegestaan om het voertuig te onttrekken aan het beslag. Onder meer het wijzigen van tenaamstelling dan wel het verkopen van het voertuig na het moment van beslag is niet toegestaan. De dag en het tijdstip van het moment van beslag staan vermeld in het aan u overhandigde officiële document. Niet naleving hiervan kan krachtens artikel 198 van het Wetboek van Strafrecht worden gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of een geldboete van de vierde categorie.

Indien uw voertuig niet in gerechtelijke bewaring is gegeven kunt u wel gewoon gebruik blijven maken van uw voertuig. U kunt er dus gewoon in blijven rijden. Indien uw voertuig wel in gerechtelijke bewaring is gegeven is dit niet het geval. U kunt er zelf voor zorgen dat u sneller weer over uw voertuig kunt beschikken. Hoe u dat doet leest u hieronder.

Hoe kunt u zo snel mogelijk weer over uw voertuig beschikken?
Zodra de totale schuld is voldaan (= uw betaling is door GGN ontvangen) waarvoor het beslag is gelegd, wordt het beslag opgeheven.
U kunt op verschillende manieren betalen. De snelste wijze van betaling is om eerst telefonisch contact met GGN op te nemen. GGN informeert u dan over de hoogte van de exacte schuld. Vervolgens kan GGN de betaalwijze adviseren. Zodra uw betaling is ontvangen heeft u de vrije beschikking over het voertuig.

Indien sprake is dat het voertuig in gerechtelijke bewaring is gegeven ontvangt de gerechtelijke bewaarder per direct bericht van GGN. Vanaf het moment van vrijgeven kunt u uw voertuig op vertoon van een geldig legitimatiebewijs ophalen. U dient hierbij rekening te houden dat indien u later dan de dag van vrijgeven uw voertuig ophaalt, de bewaarder voor elke volgende dag bewaargeld in rekening brengt. Dit dient u dan eerst te voldoen om uw voertuig in ontvangst te kunnen nemen.

In het voertuig achtergebleven zaken en andere praktische zaken zoals verzekeringen en APK.
In geval van een beslag op het voertuig blijft u zelf verantwoordelijk voor het betalen van de wegenbelasting en het betalen van uw premie ten behoeve van uw verzekering(en). Ook voor de APK-plicht blijft u zelf verantwoordelijk. Dit geldt ook indien het voertuig in gerechtelijke bewaring is gegeven. Het voertuig blijft immers uw eigendom.
Eventuele achtergebleven persoonlijke zaken die in een voertuig liggen kunt u na een gemaakte afspraak uit het voertuig halen. De snelste manier hiervoor is door GGN telefonisch te benaderen zodat met u een afspraak gemaakt kan worden. De gerechtelijke bewaarder wordt via GGN op de hoogte gesteld zodat u toegang krijgt tot uw voertuig.

Wat zijn de gevolgen indien de schuld niet tijdig wordt voldaan?
In het officiële document dat aan u is overhandigd, is een verkoopdatum opgenomen. Tot op het moment van verkoop heeft u de gelegenheid de openstaande schuld te voldoen. Kunt u dit niet dan wordt het voertuig door de gerechtsdeurwaarder in het openbaar en bij opbod tegen de hoogste bieder verkocht. Voordat hiertoe wordt overgegaan zal de verkoop eerst worden aangekondigd door het aanplakken van een verkoopbiljet op de plaats waar het voertuig staat. Dit kan ook op uw voordeur van uw woonadres zijn. Daarnaast wordt in een landelijk dagblad de verkoop aangekondigd.

Zodra het voertuig bij een verkoop aan een koper is toegewezen wordt het voertuig overgedragen aan de koper en wordt deze de nieuwe eigenaar. Van deze verkoop maakt de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal op. De kosten van een openbare verkoop, de advertentiekosten en kosten van aanplakking komen voor uw rekening.

Ziet u geen mogelijkheid te betalen om de verkoop te voorkomen dan adviseert GGN u om de autosleutels en bijbehorende papieren tijdig te overhandigen. Dit bevordert de hoogte van de verkoopopbrengst waarbij u bent gebaat.
Blijkt na verkoop dat het voertuig voldoende heeft opgebracht om de vordering, inclusief de gemaakte kosten, te voldoen dan is er geen vordering meer. GGN zal dan de zaak sluiten. In een dergelijk geval kan sprake zijn dat de verkoop meer heeft opgeleverd dan de hoogte van de vordering. In dat geval zal deze overwaarde aan u worden overgemaakt, tenzij sprake is van andere vorderingen waarvoor beslag gelegd mag worden. Bij een te lage verkoopopbrengst is sprake van een restschuld. Van deze restschuld wordt u op de hoogte gebracht zodat u in de gelegenheid wordt gesteld dit alsnog te voldoen.

Als u het niet eens bent met de beslaglegging of verkoop
Het kan zijn dat u het niet eens bent met de beslag op uw voertuig. Ook kan het zijn dat u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter of het tegen u uitgevaardigde dwangbevel. In dergelijke situaties bestaat de mogelijkheid om een zogenaamd rechtsmiddel, zoals verzet, hoger beroep of een executiegeschil bij de rechter in te stellen. GGN adviseert u hiervoor om in contact te treden met het Bureau van Rechtshulp of een advocaat. Voor de goede orde wijst GGN u er op dat een dergelijk rechtsmiddel geen opschortende werking heeft van het uitvoeren van een executiemiddel. Uw rechtshulpverlener kan u hierover op juiste wijze informeren.

Welke kosten brengt het beslag op uw voertuig en een eventuele gerechtelijke bewaring en verkoop met zich mee?
De deurwaarder maakt kosten voor het leggen van een beslag. Welke kosten de deurwaarder in rekening mag brengen is wettelijk bepaald. Zie de veelgestelde vragen: Wat (moet ik doen) als ik wil weten welke kosten de deurwaarder in rekening mag brengen?

Staat uw vraag er niet bij?

Heeft u nog vragen en staat uw vraag niet in onze lijst? Neem dan contact op met GGN. Of bekijk op de website onze uitgebreide begrippenlijst met juridische termen en maatregelen. Hier geven we tekst en uitleg over de meest gebruikte uitdrukkingen op het gebied van creditmanagement.