Deurwaarder als schuldenconsulent: het Thuisbezoek

Thuisbezoeken door deurwaarders bieden zowel voor schuldeisers als mensen met schulden goede resultaten. Aandacht en hulp voor de debiteur staan centraal. Hoe eerder de deurwaarder met een debiteur in gesprek gaat, des te sneller is de achterliggende problematiek duidelijk. De kans op een effectieve oplossing is hierdoor groter, waardoor hoge proceskosten voorkomen worden.

GGN Thuisbezoek
Mensen met een openstaande vordering waarbij wij het idee hebben dat er een risico bestaat op problematische schulden, krijgen een bezoek van onze deurwaarder. Tijdens dit thuisbezoek bespreken en beoordelen wij de situatie om samen te komen tot een structurele en duurzame oplossing. Nog vóórdat er hoge gerechtelijke kosten worden gemaakt dus, zoals bij een dagvaarding of beslaglegging. Zo nodig verwijzen wij door naar hulpverlenende instanties.

Doorverwijzing naar hulpinstantie of gemeente
Wist u dat de deurwaarder - binnen de spelregels van de AVG - een debiteur kan doorverwijzen naar de gemeente of andere gespecialiseerde instelling? Want stelt de deurwaarder (al observerend) vast, dat er bij de debiteur bijvoorbeeld sprake is van een verslavingsprobleem, dan heeft het weinig zin om door te verwijzen naar een uitzendbureau.

Doorverwijzing is overigens niet eenvoudig. Alleen al in een stad als Rotterdam zijn maar liefst 176 dienstverlenende instanties op het gebied van schulden.

Aandacht loont
Dankzij de juiste aandacht, in de vorm van deze thuisbezoek-dienst, is de situatie sneller inzichtelijk, voorkomen we hoge kosten verderop in het proces, komen mensen sneller in beweging en leidt dit tot een beter passende oplossing voor alle partijen, zowel nu als later.

Zo voorkomen we problematische schulden, precies wat we als GGN willen bereiken voor onze opdrachtgevers. Wij geloven namelijk in een juiste balans tussen financieel en sociaal rendement.

Sociaal en financieel rendement
GGN bedient bedrijven optimaal met het GGN Thuisbezoek, dankzij:

  • De inzet van door de Kroon benoemde gerechtsdeurwaarders.
  • Onze kennis van debiteuren vanuit onze uitgebreide database.
  • Unieke samenwerkingen met o.a. fiKks en Timing uitzendbureau.

Zo kunnen wij mensen met schulden als de beste helpen en met alle betrokkenen werken aan een passende en structurele oplossing, die zowel sociaal als financieel rendement brengt.