GGN Invoned: Uw partner in invordering

Binnen het invorderingsproces zijn er altijd niet-betalers. De meeste lokale overheden en waterschappen hebben één standaard proces voor deze groep. Maar vaak blijkt het lastig om deze groep in beweging te krijgen. Met als resultaat: een hogere rekening voor de inwoners en groter deel oninbare vorderingen voor u.

GGN invoned gelooft in persoonsgericht invorderen

Simpelweg kijken we dan naar de personen achter de niet-betalers. Per persoon bepalen we de aanpak: soms streng, vaak een helpende hand. Ook wordt bepaald op welke wijze er contact wordt gezocht en met welke tone-of-voice. Zo halen we sneller opbrengsten waar ze ook echt te halen zijn en zijn er minder onnodige kosten voor de burger.

 

GGN en invoned: samen sterker!

GGN invoned is een combinatie van jarenlange kennis en ervaring op het gebied van invordering (invoned) met de schaalvoordelen van het grootste deurwaarderskantoor van Nederland (GGN). Voor u betekent dit toegang tot alle innovaties waarmee GGN invoned persoonlijk én effectief invorderen in de praktijk brengt en een landelijk inzetbaar deurwaardersnetwerk van 100 deurwaarders.

Wij zijn dé invorderingspartner voor lokale overheden en houden ons zowel in binnen- als in buitenland bezig met invordering van reguliere belastingen, parkeerbelasting, terugvordering en verhaal, privaatrechtelijke vorderingen, dwangsommen en bestuursdwang.

Wil je meer weten?

 

Download de brochure

Ga naar Invoned.nl