Hoe ziet het incassoproces van GGN eruit?

Nadat u uw incasso-opdracht online heeft ingediend, zijn er drie fases: Aanmanen, Dagvaarden en Vonnis & Beslag.

Fase 1: Aanmanen
We starten met een laatste herinneringsbrief naar uw klant (alleen als uw klant een particulier is). Naast het openstaand bedrag vermelden we de wettelijke incassokosten die in rekening worden gebracht als de factuur niet binnen veertien dagen is betaald. Uw klant krijgt dus nog één keer de mogelijkheid om uw factuur zonder extra kosten te voldoen.

Alsnog geen betaling? Dan gaan we uw klant aanmanen en verhogen we het openstaande bedrag met de wettelijke incassokosten. We nemen op verschillende manieren contact op met uw klant om in deze fase toch tot een betaling te komen.

Fase 2: Scoring, Voorschot en Dagvaarden
We hebben een database met miljoenen debiteuren. Hiermee kijken we of uw klant wel kán betalen.
Als dat niet het geval is, stoppen we.

Als we doorgaan wordt in de meeste gevallen uw factuur betaald. Op dit punt in fase 2 zijn we wettelijk verplicht een voorschot aan u te vragen voor de proceskosten (o.a. griffiekosten). U krijgt hier bericht van. Nadat u het voorschot betaalt, gaan we verder met dagvaarden. Uw klant ontvangt van de deurwaarder een officieel bericht om in de Rechtbank te verschijnen.

Fase 3: Vonnis & Beslag

Na dagvaarden volgt een uitspraak van de rechter: het vonnis. Met dit vonnis bezoekt de deurwaarder uw klant om een laatste betaalmogelijkheid te bieden. In overleg met de deurwaarder kan er ook een betalingsregeling getroffen worden om beslaglegging te voorkomen.

Als beslaglegging onvermijdelijk is dan beoordeelt GGN de meest passende vorm van beslag. Denk hierbij aan beslag op: loon, bankrekening, auto en inboedel.

 naar direct een incasso starten naar FAQ

infographic