Wat is gerechtelijke incasso?

Vaak wordt gedacht dat een incassobureau en deurwaarder hetzelfde doen. Maar beide hebben andere bevoegdheden. Een incassobureau mag alleen proberen de schulden te innen in opdracht van de schuldeiser door middel van het aanmanen, zoals: het sturen van brieven of door te bellen. Dit noemen we minnelijke incasso. Als een betaling uitblijft dan is de volgende stap een gerechtelijke procedure starten, dit is gerechtelijke incasso. Voor gerechtelijke incasso moet een gerechtsdeurwaarderskantoor ingeschakeld worden. Deze heeft op grond van de wet de wet ruimere bevoegdheden dan een incassobureau.

Gerechtsdeurwaarder en gerechtelijke incasso

Als uw debiteur na alle brieven of telefoontjes toch niets betaald heeft of geen betalingsregeling is overeengekomen, dan kan dit leiden tot gerechtelijke incasso. Om een rechtszaak te mogen beginnen tegen een niet-betalende klant, moet u een deurwaarder inschakelen. Alleen een gerechtsdeurwaarder mag een dagvaarding afgeven. Zonder dagvaarding kunt u geen rechtszaak beginnen. Het is wettelijk verplicht om uw debiteur vooraf van deze vervolgstappen op de hoogte te stellen.  

Een gerechtsdeurwaarder is een door de Koning benoemd openbaar ambtenaar met dwingende wettelijke bevoegdheden voor het innen van schulden . Mocht het tot een gerechtelijke procedure komen, dan wordt uw debiteur opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. Hiervoor ontvangt uw debiteur een dagvaarding van de deurwaarder. Een deurwaarder kan daarnaast, in tegenstelling tot een incassobureau, maatregelen treffen als de uitspraak van de rechter niet wordt nageleefd. Dit kan uiteenlopen van beslagleggen tot ontruimingen. Ook is de deurwaarder verantwoordelijk voor het in bewaring geven van goederen en het toezicht houden bij openbare verkopingen. Daarnaast maakt de deurwaarder in sommige gevallen een proces-verbaal van constatering op. Het inzetten van gerechtelijke incasso vergroot dus de kans op betaling.

Gerechtelijke incasso in het proces

GGN is zowel incassobureau als deurwaarderskantoor en kan voor u dus naadloos een gerechtelijk traject opstarten. Door onze uitgebreide kennis en ervaring, onze effectieve aanpak en landelijk netwerk van deurwaarders, ontzorgen wij u volledig. Omdat onze deurwaarders landelijk verspreid zijn, hebben we veel lokale kennis van bedrijven en debiteuren. U kunt er dan ook van uitgaan dat wij iedere debiteur correct en met de benodigde aandacht behandelen.

Voordat we starten met gerechtelijke incasso treffen we de nodige voorbereidingen. Uiteraard starten we eerst met minnelijke incasso, waarin we uw klant op meerdere manieren manen tot betaling of betalingsregeling. Het starten van gerechtelijke incasso brengt kosten met zich mee en waar mogelijk willen we voorkomen dat schulden onnodig hoog oplopen. Soms is gerechtelijke incasso onvermijdelijk. Voordat we hiertoe overgaan, controleren we in onze database hoe groot de kans is dat uw debiteur wel of niet kan betalen. Hiermee kunnen we de kans op een succesvolle gerechtelijke procedure inschatten en onze opdrachtgevers adviseren. Pas als we deze stappen genomen hebben gaan we over tot gerechtelijke incasso. Bent u benieuwd of u in aanmerking komt een gerechtelijke incasso? Laat u adviseren door een van onze adviseurs of vul direct een incassoformulier in.

Hoe start ik?

stap1

Incasso starten

Online vult u eenvoudig de gegevens van uw niet-betalende klant in. Ook kunt u hier de factuur en overige documenten uploaden.
stap2

Uw gegevens

Via uw KvK-nummer worden uw bedrijfsgegevens geüpload en vult u overige gegevens in. Zo draagt u uw eerste incasso-opdracht over aan GGN.
stap3

GGN gaat aan de slag

Na ontvangst controleren wij uw gegevens en starten direct het incassoproces. U ontvangt een bevestiging en login voor MijnGGN.
stap4

Volgen in MijnGGN

In MijnGGN kunt u uw incasso volgen en wijzigingen aan ons doorgeven. Ook uw volgende incasso-opdrachten kunt u hier indienen.
Bent u al klant? Ga direct naar MijnGGN om uw incasso in te dienen