Wat is de 14-dagen brief (WIK brief)?

WIK: een korte toelichting
Op 1 juli 2012 is er in de wet het een en ander gewijzigd rondom het in rekening brengen van incassokosten. Het doel van deze wet is om duidelijkheid te geven aan schuldeisers en schuldenaren: wanneer mogen kosten in rekening gebracht worden, welke kosten mogen in rekening gebracht en hoe hoog mogen die kosten zijn?

Sinds 1 juli 2012 mag een schuldeiser pas incassokosten in rekening brengen bij particulieren nadat de schuldenaar in de laatste brief 14 dagen de gelegenheid heeft gekregen om alsnog zonder bijkomende kosten te betalen. Deze brief wordt wel de 14-dagen brief genoemd. In die laatste brief moet de schuldeiser ook het bedrag vermelden aan incassokosten dat in rekening gebracht gaat worden als de vordering toch niet wordt betaald. Het bedrag aan incassokosten dat in rekening gebracht mag worden is vastgelegd in een staffel:

• 15% van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering
• 10% van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering
• 5% van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering
• 1% van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering
• 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00
De incassokosten bedragen per vordering minimaal € 40,00 en maximaal € 6.775,00.

Wetswijziging WIK: de 14-dagen brief in een procedure
Na de ingang van de nieuwe wet is binnen de Rechtspraak bepaald dat de 14-dagenbrief bij elke dagvaarding gevoegd moet worden. Hiermee kan de rechter, ook als de schuldenaar niet in de procedure verschijnt, controleren of voldaan is aan de wettelijke eisen. Binnen de verschillende Rechtbanken werd de controle van de brieven op diverse manieren uitgevoerd. Onlangs heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op vragen die hierover door een aantal Rechtbanken waren gesteld. De belangrijkste antwoorden op een rij:

• Het is aan de verzender van de brief om te bewijzen dat een brief de schuldenaar heeft bereikt. Dat betekent dat het voor hoge vorderingen waarbij de incassokosten oplopen tot een aanzienlijk bedrag, interessant kan zijn om de brief door een deurwaarder te laten bezorgen. Zo heeft u altijd bewijs dat de brief is bezorgd.

• De schuldenaar moet een minimale periode van 14 dagen krijgen om te betalen, zonder bijkomende kosten. In verband met de postbezorging is het dus niet voldoende om te vermelden dat er binnen veertien dagen na dagtekening betaald moet worden. In ieder geval is een aanzegging in de trant van “betaling dient te geschieden binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd” correct.

• Indien de schuldenaar voor het verstrijken van de 14 dagen termijn het verschuldigde bedrag heeft voldaan, is hij/zij geen incassokosten verschuldigd. Indien de schuldenaar slechts een deel van het verschuldigde binnen de gestelde termijn betaalt, dienen de incassokosten te worden aangepast. De hoogte van de incassokosten is namelijk afhankelijk van de hoogte van de openstaande vordering.

Gaan alle Rechtbanken nu hetzelfde doen?
Het landelijk overleg van kantonrechters heeft begin februari aanbevelingen (regels) geformuleerd die door alle gerechten zijn aanvaard. Dit ter aanvulling op de recente uitspraak van de Hoge Raad. Indien uw brief vermeldt: “Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd” moet deze aan de eisen voldoen. De vordering behoort dan door alle rechtbanken te worden toegewezen.

Wat doet GGN?
Onze WIK brief voldoet aan de nieuwe eisen en waar nodig nemen wij herstelacties. Uiteraard volgt GGN alle ontwikkelingen rondom de 14-dagen brief op de voet, waarbij benodigde aanpassingen direct verwerkt worden. Wilt u in het vervolg zelf geen omkijken hebben naar hoe u op een juiste (juridische) wijze uw incassotraject regelt, start dan direct een incasso via onze online totaaloplossing via onderstaande button.

Naar direct een incasso starten
Terug naar het overzicht