Wat zijn kosten GGN?/ Welke kosten rekent GGN?

De kosten die GGN in rekening brengt, hangen af van de financiële stand van zaken in een dossier op het moment dat dit wordt gesloten.

Alles is betaald:
GGN brengt in principe geen kosten bij u in rekening, aangezien uw klant de kosten heeft betaald.

Er bestaat een hele kleine kans dat bepaalde kosten onverhoopt niet op uw klant verhaalbaar blijken te zijn. Dit kan het geval zijn als de rechter bijvoorbeeld de incassokosten heeft afgewezen. Dergelijke kosten brengen wij dan bij u in rekening.

De vordering is gedeeltelijk betaald:
In het geval van een deelbetaling berekent GGN over het geïncasseerde bedrag incassoprovisie volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Een overzicht van dit tarief staat op www.rechtspraak.nl (Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten). Verder brengen wij de niet door uw klant betaalde kosten in rekening, waarbij voor de ambtshandelingen van de deurwaarder uiteraard het kostenmaximum geldt van € 250,00. Daarnaast worden externe kosten (o.a. griffierecht en informatiekosten) aan u doorberekend.

Er is niets betaald:
GGN brengt € 25,00 basisvergoeding en de kosten van de ambtshandelingen van de deurwaarder tot maximaal € 250,00 in rekening. Daarnaast worden externe kosten (o.a. griffierecht en informatiekosten) aan u doorberekend.

Bijzonderheden (tegen meerprijs):
In het geval dat uw klant bezwaar maakt, schakelen wij vaak gespecialiseerde juristen in. Meestal zijn deze in eigen dienst, hiervoor gelden de tarieven uit de tarievenlijst. Meestal zijn deze in eigen dienst, in sommige gevallen maken we gebruik van een externe advocaat (bijvoorbeeld bij hoge vorderingen). Ook adviseren wij in bepaalde gevallen over te gaan tot specialistische maatregelen, bijvoorbeeld een faillisementsaanvraag of een conservatoir beslag. Deze bijzonderheden worden altijd met u besproken, aangezien hier een meerprijs aan verbonden zit. In beide gevallen kunnen wij de kosten niet doorbelasten aan uw klant en komen deze voor uw rekening. Deze kosten worden in de rekentool niet getoond, aangezien het voor indiening van uw incasso-opdracht niet bekend is of deze bijzonderheden nodig zijn.

BTW
Voor BTW-plichtige opdrachtgevers geldt dat wij de BTW over onze werkzaamheden niet in rekening mogen brengen bij uw klant. Deze BTW is voor u immers geen kostenpost omdat u deze kunt verrekenen. Ook over de door uw klant betaalde kosten wordt de BTW dus bij u in rekening gebracht. Voor niet BTW-plichtige opdrachtgevers geldt dat wij de aan uw klant in rekening te brengen kosten verhogen met de BTW en deze op uw klant trachten te verhalen.

Naar direct een incasso starten
Terug naar het overzicht