Wat zijn externe kosten?

Externe kosten zijn kosten die GGN aan derde partijen moet betalen voor het verrichten van werkzaamheden of het verkrijgen van informatie. Voorbeelden hiervan zijn: 
• het wettelijke griffierecht voor het voeren van een gerechtelijke procedure. Deze kosten dienen wij aan de rechtbank te betalen;
• informatiekosten, zoals BRP kosten (GBA) voor het achterhalen van actuele adresgegevens van uw klant en UWV kosten voor het achterhalen van inkomensinformatie van uw klant;

Bovengenoemde kosten belasten we door aan uw klant. Indien uw klant niet tot betaling overgaat, dan zijn deze kosten voor uw rekening. In de rekentool hebben we de wettelijke griffiekosten opgenomen onder externe kosten.

 

Bijzonderheden (tegen meerprijs):
In het geval dat uw klant bezwaar maakt, schakelen wij vaak gespecialiseerde juristen in. Meestal zijn deze in eigen dienst, hiervoor gelden de tarieven uit de tarievenlijst. In sommige gevallen maken we gebruik van een externe advocaat (bijvoorbeeld bij hoge vorderingen). Ook adviseren wij in bepaalde gevallen over te gaan tot specialistische maatregelen, bijvoorbeeld een faillissementsaanvraag of een conservatoir beslag. Deze bijzonderheden worden altijd met u besproken, aangezien hier een meerprijs aan verbonden zit. In beide gevallen kunnen wij de kosten niet doorbelasten aan uw klant en komen deze voor uw rekening. Deze kosten worden in de rekentool niet getoond, aangezien het voor indiening van uw incasso-opdracht niet bekend is of deze bijzonderheden nodig zijn.

Naar direct een incasso starten
Terug naar het overzicht