Wat is aanmanen?

Na overdracht van de incasso-opdracht, start het incassotraject (alleen als uw klant een particulier is) met een zogenaamde WIK (Wet Incasso Kosten) brief, ook wel 14-dagen brief genoemd. De wet schrijft namelijk voor dat er pas incassokosten in rekening gebracht mogen worden nadat uw klant in een laatste brief minimaal veertien dagen de tijd heeft gehad om alsnog, zonder incassokosten te betalen. In deze brief dient ook duidelijk vermeld te zijn dat er na de veertien dagen incassokosten worden berekend en hoe hoog dat bedrag zal zijn. Om incassokosten van uw klant te kunnen vorderen, begint het incassotraject dus altijd met deze 14-dagen brief.

Mocht uw klant na deze brief het volledige openstaande bedrag aan GGN betalen, dan sluiten wij het dossier. Wij brengen u in dat geval alleen € 5,- in rekening voor het aanmaken van het dossier en het versturen van deze WIK-brief.

Nog geen betaling ontvangen? Dan gaan we uw klant schriftelijk tot betaling sommeren middels een aanmaning. In deze aanmaning wordt het door u uit handen gegeven openstaande bedrag vermeerderd met de wettelijke incassokosten. We nemen op verschillende manieren contact op met uw klant om in deze fase toch tot een betaling te komen.

Naar direct een incasso starten
Terug naar het overzicht