Sociaal incasseren bij GGN?

Het professionaliseren van incasso- en debiteurenbeheer staat bij ons hoog op de agenda. Dat draait om financieel rendement. Maar als organisatie hechten we ook belang aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. De uitdaging is om op een sociale manier financieel rendement te realiseren. Bekijk hier onze sociale aanpak:


  

 

GGN dame

Nagenoeg ieder incassobureau of deurwaarder heeft het tegenwoordig over sociaal incasseren. Bij GGN pakken we het heel praktisch aan, zie hieronder enkele concrete voorbeelden van onze sociale aanpak. Wil je meer weten, neem dan contact op met onze salesafdeling.

Deurwaarder als schuldenconsulent

De deurwaarder heeft bij GGN, buiten zijn of haar gerechtelijke taken, ook een rol heeft als hulpverlener richting de debiteur. Vroegtijdig contact staat in deze aanpak centraal. Hoe eerder de deurwaarder met een debiteur in gesprek kan gaan, hoe hoger de kans is om tot een voor alle partijen aanvaardbare betalingsregeling te komen. Daarnaast kan zo eerder ingegrepen worden in de achterliggende problematiek. Een succesvolle doorverwijzing kan uiteindelijk leiden tot minder schulden.

Doorverwijzing schuldenapp

Wij ondersteunen het initiatief van fiKks, waarbij een schuldenaar gekoppeld wordt aan een buddy om hem of haar te helpen bij het op orde krijgen van zijn of haar financiële huishouding. In juni 2018 kondigden ADG dienstengroep en GGN een samenwerking aan, met als gezamenlijke doelstelling: het voorkomen van problematische schulden. Via diverse kanalen attendeert GGN mensen met openstaande vorderingen op het gebruik van de fiKks app. De afgelopen periode is het deelnemers aantal explosief gestegen!