Reactie VCMB-bestuur op recente publicaties over misstanden in het creditmanagement domein

Het bestuur van onze branchevereniging VCMB (Verbond van Credit Management Bedrijven) heeft kennisgenomen van het manifest Maak Nederland Schuldvrij en recente publicaties over misstanden in het creditmanagement domein. Het VCMB vertegenwoordigt als branchevereniging de belangrijkste organisaties die actief zijn in het creditmanagementdomein, zoals GGN.

Het VCMB onderschrijft de bedoeling van het manifest Maak Nederland Schuldvrij. Niemand mag gestraft worden voor armoede. De berichtgeving mist echter het gezichtspunt van de ondernemer of organisatie aan wie de vordering verschuldigd is volledig. Onbetaalde rekeningen bedreigen de continuïteit van organisaties en daarmee ook de werkgelegenheid.

Lees hier de volledige reactie