Positieve trend zet door in tweede kwartaal 2017

GGN sloot het  eerste halfjaar af met een EBITDA (winst voor rente, belasting en afschrijvingen) van € 5,2 miljoen. Daarmee komt het resultaat ruim 10% hoger uit dan in het eerste halfjaar 2016. De omzet is in deze periode conform vorig jaar, € 33,8 miljoen.

Financieel directeur Willem Bieshaar: ‘De positieve trend heeft doorgezet in het tweede kwartaal. De winstontwikkeling 2017 blijft er voor GGN goed en heel stabiel uitzien. De uitdagende doelstellingen voor dit eerste halfjaar zijn behaald waardoor de structurele progressie een feit is. In korte tijd – na een geslaagde turn around - hebben we enorm veel bereikt en daar zijn we trots op’.  

Het vereenvoudigen van de organisatie werkt
De strategische keuze om de organisatie te vereenvoudigen blijkt succesvol. Na een personeels-reductie, het sluiten van een aantal vestigingen met behoud van landelijke dekking, de centrale aansturing en het volledig integreren van de LEAN methodiek is dat eigenlijk een understatement.  
Het efficiënt inrichten van de bedrijfsprocessen heeft de permanente aandacht van alle
medewerkers, met merkbare voordelen voor onze opdrachtgevers en hun klanten. 
Zet dat af naast de omzetgroei, de nieuwe markten die we hebben aangeboord, de verloren gegane markt die we duidelijk terugwinnen bijvoorbeeld met e-Court (digitale arbitrage zonder de dure en tijdrovende proceduregang naar de rechtbank) dan kun je niet anders concluderen dan dat het goed gaat. 

Datagedreven aanpak succesvol

Bieshaar: ‘Ook de ingezette koers waarbij automatisering en digitalisering een belangrijke rol spelen houden we goed vast en bouwen we verder uit. Robotisering  en Artificial Intelligence zijn inmiddels ingeburgerd binnen GGN. Daarmee maken we slagen in het bedienen van de klant. Hoe dan? Bijvoorbeeld door onze gerichte aanpak per debiteur, we leren de debiteuren steeds beter kennen door alle beschikbare gegevens op een slimme manier te matchen waardoor we komen tot effectieve inzet van middelen. Zo zetten we deze kennis in een eerder stadium in het minnelijke traject effectief in. Daarmee voorkomen we een gerechtelijk traject én hoge kosten voor debiteuren en opdrachtgevers. Al met al een beter incassorendement tegen lagere kosten.

2017 
Bieshaar: ‘De branche krimpt, wij groeien, dat zegt veel. Wij presteren beter tegen een lager kostenniveau en dat wordt opgemerkt in de markt. Een positieve resultaatontwikkeling en stabiliteit zijn de ingredienten voor succes: het gaat goed!’
 
Vorige maand brachten we ons JaarVerslag 2016 uit met daarin – naast de cijfers: de meerwaarde voor onze klanten, onze innovaties en 5 hoogtepunten uit 2016.

Bekijk of download hier het GGN JaarVerslag 2016. 
 

GGN Kwartaalbericht