‘Incasso? Betaal, maar alleen als het klopt!’

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is 15 november 2016 een voorlichtingscampagne gestart om consumenten te attenderen op oneerlijke praktijken in de incassobranche. De campagne gaat over het motto ‘Incasso? Betaal, maar alleen als het klopt!’.

Waarom is deze campagne gestart? ACM heeft de incassobranche onderzocht omdat veel consumenten problemen melden bij ConsuWijzer en de schade van het consumentenvertrouwen erg groot is.

Uit het onderzoek van de ACM zijn drie problemen naar voren gekomen, namelijk:

  • Incassobureaus overtreden de regels door onterechte vorderingen te innen. Bijvoorbeeld rekeningen die niet verstuurd hadden mogen worden omdat de consument niet met de aankoop hadden ingestemd.
  • Incassobureaus overtreden de regels als zij te hoge incassokosten rekenen. (de incassokosten zijn namelijk wettelijk bepaald)
  • Incassobureaus oefenen te veel ontoelaatbare druk uit op consumenten.

 
Op www.consuwijzer.nl kunnen consumenten informatie vinden over:

  • regels die gelden bij incassotrajecten;
  • de ‘incassobrief Checker’ om na te gaan of de incassobrief klopt;
  • de ‘Rekenhulp incassokosten’ om uit te rekenen hoeveel incassokosten, rente en btw het incassobureau maximaal mag rekenen;
  • voorbeeldbrieven waarmee consumenten zich kunnen verweren tegen oneerlijke incassopraktijken.

GGN is een incasso- en gerechtsdeurwaardersbureau dat van begin tot eind een incassoproces kan én mag behandelen. GGN vindt het belangrijk dat zo’n incassoproces verloopt volgens de regels die vanuit de wetgeving zijn gesteld.

Meer weten over de campagne? Ga naar https://www.consuwijzer.nl/thema/incasso